ΙΟΣ

 

  • Project Σχολικού τουρισμού και πραγματοποίηση ταξιδιού εξοικείωσης με δημοσιογράφους δίνοντας έμφαση στον νεανικό τουρισμό της Σλοβακίας

 

Leave a comment