Επικοινωνία & Δημοσιότητα

Η Επικοινωνία και Δημοσιότητα είναι πολύ σημαντική δραστηριότητα, γι’αυτό και στο πακέτο οι υπηρεσίες που περιλαμβάνονται είναι οι εξής:  

 • Σύνταξη ή έλεγχος κειμένων δημοσιότητας ( ομιλίες, άρθρα, δελτία τύπου, κείμενα εντύπων )
 • Σύνταξη, αποστολή και προώθηση ( follow up ) δελτίων τύπου σε όλα τα ανεξαιρέτως ελληνικά Μ.Μ.Ε ( τηλεόραση / ραδιόφωνο / περιοδικά / εφημερίδες / internet )
Τουριστικό Marketing & Ανάπτυξη

Εισηγήσεις ή μελέτη ή διερεύνηση για ενέργειες ή δράσεις που αφορούν τους τομείς τουριστικού marketing και προβολή.

Ειδικότερα :

 • Εντοπισμός των αγορών και των ομάδων του πληθυσμού που ενδιαφέρονται για τα στοιχεία που προσφέρει η επιχείρηση
 • Έρευνα και κατηγοριοποίηση της υπάρχουσας κατάστασης (προσφερόμενο προϊόν, δομές και υφιστάμενοι πελάτες)
 • Mελέτη, καταγραφή και εμπλουτισμός τουριστικού προϊόντος
 • Μελέτη πρόσθετων δυνατοτήτων ανάλογα και με την διεθνή ζήτηση
 • Δημιουργία ή/και συντήρηση << ταυτότητας >> με ενιαιοποίηση του συνόλου των προσφερόμενων υπηρεσιών και αξιολόγηση υφιστάμενων και νέων αγορών
Προβολή & Διαφήμιση

Η Προβολή και Διαφήμισης ενός προορισμού μπορεί να αναδείξει την μοναδικότητα του προορισμού και να ενισχύσει τη συνολική του παρουσία. Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι οι εξής:

 • Μεθοδολογία προσέγγισης αγορών : Προτάσεις σχετικά με τον τρόπο επικοινωνίας με το κοινό ( ταξιδιωτικοί πράκτορες , δημοσιογράφοι , υποψήφιοι τουρίστες ), με τρόπους εκτός της κλασικής διαφήμισης
 • Προτάσεις και εισηγήσεις με την αναγκαιότητα ή μη χρήσης μεθόδων προβολής
 • Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το παραγόμενο διαφημιστικό υλικό ( concept / branding / θέματα strategic marketing).
 • Προτάσεις και εισηγήσεις σχετικά με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των διαφημιστικών ενεργειών ( media planning).
Δημόσιες Σχέσεις

Χάρη στο ευρύ δίκτυο επαφών μας, οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των υπηρεσιών μας με τις εξής δραστηριότητες:

 • Συμβουλευτική υποστήριξη σε ενέργειες δημοσίων σχέσεων
 • Προτάσεις ή εισηγήσεις για την οργάνωση εκδηλώσεων, φιλοξενιών δημοσιογράφων και ταξιδιωτικών πρακτόρων
 • Πρόσκληση και φιλοξενία τηλεοπτικών εκπομπών ή / και ελλήνων δημοσιογράφων
 • Οργάνωση δημοσιογραφικών ταξιδίων από τις αγορές ενδιαφέροντος
 • Οργάνωση ταξιδίων τουριστικών πρακτόρων από τις αντίστοιχες αγορές ενδιαφέροντος
 • Παρουσίαση σε επιλεγμένο κοινό πρακτόρων και δημοσιογράφων, ή / και οργάνωση συνεδρίου ή / και συμμετοχή σε διαγωνισμούς στο εξωτερικό για την προσέγγιση πωλητών ταξιδίων, ή / και επαφή με πράκτορες μέσω ηλεκτρονικών σεμιναρίων ( web seminars ), ή / και συμμετοχή σε trade road shows, ή / και γεύμα εργασία με δημοσιογράφους / ταξιδιωτικούς πράκτορες όπου είναι εφικτό σε ορισμένες από τις αγορές ενδιαφέροντος του εξωτερικού.
Σεμινάρια Εκπαίδευσης – Μετεκπαίδευσης Επαγγελματιών

Οργάνωση σεμιναρίων για τους επαγγελματίες του Τουρισμού με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη πρόσβαση στις αγορές. Τομείς :

 • Ανθρώπινες σχέσεις –Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό : Η παροχή υπηρεσιών του ανθρώπου προς τον άνθρωπο.
 • Τουριστικό Μάρκετινγκ : Μεθοδολογική προσέγγιση με χρήση των σύγχρονων «εργαλείων» ( Swot Analysis. PESTLE, VRIO κλπ).
ΡΩΤΗΣΤΕ / ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

© Copyright 2017 Admin Hospitality